Atgriešanās nosacījumi

 • Saskaņā ar Lietuvas Republikas valdības 2001.g 11. jūnijs rezolūcija Nr. 697 "Par
  Mazumtirdzniecības noteikumu apstiprināšana" (aktīvā saite <2021-01-14> https://e-
  seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3e3f6a70164711e4aa9bb36470fb9e6e) 17.2.
  parfimērija, kosmētika un tualetes līdzekļi (kodi saskaņā ar kombinēto nomenklatūru -
  3303-3307) ir neatgriežamas preces. Preces tiek atgrieztas tikai tad, ja tās ir no ražotāja
  trūkums.
  Preču atgriešanai ir jāievēro šādi nosacījumi:
  ● Atgrieztajai precei jābūt oriģinālajā, kārtīgā iepakojumā;
  ● Precei jābūt Pircēja nebojātai;
  ● Izstrādājums nedrīkst būt zaudējis savu komerciālo izskatu (uzlīmes neskartas, nav norautas
  aizsargplēves utt.) (šis punkts neattiecas uz atgriešanas gadījumiem
  bojāta prece);
  ● Atgriežamajai precei jābūt tādā pašā iepakojumā, kādā ir Pircēja saņemtā;
  ● Pēc jūsu pieprasījuma mēs nomainīsim vai atmaksāsim naudu par bojātajām precēm, izmantojot
  14 darba dienas.