Pirkšanas noteikumi

 • 1. Vispārīgie noteikumi.

  1.1. Šie preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) ir Pusēm juridiski saistoši
  dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības, pienākumus un atbildību Pircēja pirkuma laikā
  preces pa e-pastu veikalā.
  1.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, labot vai papildināt noteikumus,
  ņemot vērā tiesību aktos noteiktās prasības. Pircējs tiek informēts pa e-pastu. veikaliem
  tīmekļa vietnē. Kad pircējs iepērkas pa e-pastu Uz veikalu attiecas pasūtījumam piemērojamie noteikumi
  iesniegšanas brīdī.
  1.3. Pērciet e-pastu veikalam ir tiesības:
  1.3.1. rīcībspējīgas fiziskas personas, t.i., pilngadīgas personas, kuras nav rīcībspējīgas
  ierobežots ar tiesas rīkojumu;
  1.3.2. nepilngadīgas personas vecumā no 14 līdz 18 gadiem tikai ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu,
  izņemot gadījumus, kad viņi patstāvīgi rīkojas ar saviem ienākumiem;
  1.3.3. juridiskas personas;
  1.3.4. visu iepriekšminēto personu pilnvarotie pārstāvji.
  1.4. Apstiprinot noteikumus, pārdevējs arī garantē, ka, pamatojoties uz noteikumu 1.3.
  punktu, Pircējam ir tiesības iegādāties preces pa e-pastu. veikalā.
  1.5. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs nosūtījis e-pastu
  pēc iepirkumu groza izveidošanas veikalā, piegādes adreses norādīšanas un apmaksas izvēles
  metodi un pēc iepazīšanās ar Pārdevēja noteikumiem nospiež pogu "Apstiprināt pasūtījumu" (skat. 5.
  punktu "Preču pasūtīšana, cenas, apmaksas kārtība, termiņi").

  2. Personas datu aizsardzība.
  2.1. Pasūtiet preces pa e-pastu veikalā Pircējs var:
  2.1.1. reģistrējoties šajā e-pastā veikalā - ievadot reģistrācijas laikā pieprasītos datus;
  2.1.2. nereģistrējoties šajā e-pastā veikalā.
  2.2. Pircējs, pasūtot preces 2.1. noteikumu punktā paredzētajos atbilstošos veidos
  Pārdevēja norādītajos informācijas laukos jānorāda pareizais preču pasūtījums
  izpildei nepieciešamie Pircēja personas dati: vārds, uzvārds, preču piegādes adrese, tālrunis
  numuru un e-pastu pasta adrese.
  2.3. Apstiprinot šos noteikumus, Pircējs piekrīt, ka 2.2. jāiesniedz Pircēja personai
  dati tiktu apstrādāti preču un pakalpojumu elektroniskajā pārdošanā. veikalā, Pārdevēja darbība
  analīzes un tiešā mārketinga nolūkos.
  2.4. Piekrītot Pircēja personas datu apstrādei preču un pakalpojumu pārdošanai
  Pārdevēja e-pasts veikalā, Pircējs arī piekrīt, ka Pircēja norādītais e-pasts pasta adrese
  un uz tālruņa numuru tiktu nosūtīti informatīvie ziņojumi, kas nepieciešami preču pasūtījuma izpildei.
  2.5. Pircējs, reģistrējoties pa e-pastu veikalā un pasūtot preces, apņemas uzglabāt
  un nevienam neizpaudiet pieteikšanās datus.

  3. Pircēja tiesības un pienākumi.
  3.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces pa e-pastu. šo Noteikumu un citu šī e-pasta pantu veikalā veikaliem
  informācijas sadaļās noteiktajā kārtībā.
  3.2. Pircējam ir tiesības atteikties no preces pirkšanas - pārdošanas līguma ar e. veikals,
  par to rakstiski paziņojot Pārdevējam (pa e-pastu, norādot vēlamo atgriešanas preci un to
  pasūtījuma numurs) ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no preces piegādes dienas,
  izņemot gadījumus, kad līgumu nevar atteikt saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem (piem., kad līgums ir noslēgts
  par higiēnas preču tirdzniecību - gultasveļa; skat informācija VšĮ "Vartotojų centras"
  vietnē http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038 "Nepārtikas preču atgriešana un
  apmaiņas pazīmes" 18. punkts).
  3.3. Noteikumu 3.2. 1. punktā paredzētās tiesības Pircējs var izmantot tikai tad, ja preces
  nav bojāts vai būtiski mainīts izskats, kā arī nav lietots.
  3.4. Pircējs apņemas pieņemt pasūtītās preces un samaksāt par tām norunāto cenu.
  3.5. Ja mainās Pircēja reģistrācijas anketā norādītie dati, Pircējam ir
  nekavējoties atjauniniet tos.
  3.6. Pircējs apņemas nenodot trešajām personām savus pieteikšanās datus. Ja
  Ja Pircējs pazaudē savus pieteikšanās datus, viņam par to nekavējoties jāinformē Pārdevējs
  pa saziņas līdzekļiem, kas norādīti sadaļā "Kontakti".
  3.7. Pircējs, izmantojot e-pastu veikalā, piekrīt šiem Pirkšanas - pārdošanas noteikumiem un
  apņemas tos ievērot un nepārkāpt Lietuvas Republikas tiesību aktus.
  4. Pārdevēja tiesības un pienākumi.
  4.1. Pārdevējs apņemas nodrošināt visus nosacījumus, lai pircējs pareizi izmantotu e-pastu. veikaliem
  sniegtos pakalpojumus.
  4.2. Ja Pircējs mēģina kaitēt Pārdevēja e-pastam veikala darba stabilitātei un drošībai vai
  pārkāpj savus pienākumus, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot vai
  apturēt Pircēja iespējas izmantot e-pastu veikalā vai izņēmuma gadījumos to atceļ Pircējs
  reģistrācija.
  4.3. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja privātuma tiesības uz Pircēja personas datiem
  e-pastā norādīto informāciju veikala reģistrācijas veidlapā.
  4.4. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz Pircēja norādīto adresi.

  5. Preču pasūtīšana, cenas, apmaksas kārtība, termiņi.

  5.1. e-pasts Veikalā Pircējs var iegādāties 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā.
  5.2. Līgums stājas spēkā no brīža, kad Pircējs nospiež pogu "Apstiprināt".
  pasūtījums”, un pēc pasūtījuma saņemšanas Pārdevējs to apstiprina – nosūta Pircēja apstiprinājuma vēstuli
  norādīto e-pastu pa pastu
  5.3. Preču cenas uz e-pastu veikalā un noformētajā pasūtījumā ir norādīti eiro, ieskaitot PVN.
  5.4. Pircējs maksā par preci vienā no šiem veidiem:
  5.4.1. apmaksa izmantojot e-pastu bankā tā ir priekšapmaksa pēc lietošanas
  Pircēja izmantotais e-pasts banku sistēma. Pircējam izmantot šo norēķinu
  veidlapu, jāparaksta pa e-pastu bankas līgums ar kādu no apkalpotajām bankām. Nauda
  Pircējs pārskaita uz e-pastu veikala norēķinu konts. Atbildība par datu drošību
  šajā gadījumā tā ir attiecīgās bankas atbildība, jo visi naudas darījumi notiek caur bankas e-pasta adresi.
  banku sistēmā.
  5.4.2. Apmaksa ar bankas pārskaitījumu ir priekšapmaksa, kad Pircējs, pēc izdrukas
  pasūtījumu un pēc došanās uz tuvāko bankas filiāli pārskaita naudu uz e-pastu. veikala bankas konts.
  5.5. Pircējs apņemas samaksāt par preci nekavējoties. Tikai pēc apmaksas saņemšanas par preci
  sākas preču pakas formēšana un preču piegādes termiņa aprēķināšana.
  6. Prekių pristatymas.
  6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią
  prekių pristatymo vietą.
  6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o
  prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių
  pristatymo netinkamam subjektui.
  6.3. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).
  6.4. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais
  terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje
  nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas
  sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo
  nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir
  suderinti prekių pateikimo sąlygas.
  6.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų
  pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės
  arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
  6.6. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama
  sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės
  arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
  6.7. Visos gadījumos, ja pircējs piegādes laikā pamana iepakojuma bojājumus, kurjera pienākums ir to darīt
  norādīt komentārus sūtījuma piegādes dokumentā vai sastādīt par tiem atsevišķu aktu
  pārkāpumiem. Pircējam tas jādara kurjera klātbūtnē. Ja šādas darbības netiek veiktas, Pārdevējs

  tiek atbrīvots no atbildības pret Pircēju par preces bojājumiem, kas saistīti ar iepakojumu
  pārkāpumiem, kurus Pircējs nav atzīmējis kurjera piegādes dokumentā.

  7. Preču kvalitāte, garantijas.
  7.1. Katrs e-pasts Sīkāka informācija par veikalā nopērkamajām precēm ir norādīta vispārīgi plkst
  katras preces preces aprakstā.
  7.2. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka e-pasts veikalā esošās preces savā krāsā, formā vai
  citi parametri var neatbilst reālajam preces izmēram, formai un krāsai Pircēja lietošanas dēļ
  displeja īpašības.
  7.3. Pārdevējs noteiktiem preču veidiem sniedz kvalitātes garantiju, kas ir spēkā uz noteiktu laiku,
  kuru konkrētais termiņš un citi noteikumi ir norādīti šādu preču aprakstos.
  7.4. Ja pārdevējs atsevišķiem preču veidiem nesniedz kvalitātes garantiju, garantija ir spēkā,
  ko paredz attiecīgie tiesību akti.

  8. Preču atgriešana un apmaiņa.
  8.1. Pārdoto preču defekti tiek novērsti, nekvalitatīvas preces tiek nomainītas vai atgrieztas
  Lietuvas Republikas ekonomikas ministra vadībā 2001.g 29. jūnijs ar rīkojumu Nr. 217 “Par priekšmetu atgriešanu un
  maiņas noteikumu apstiprināšana" apstiprinātie preču atgriešanas un apmaiņas noteikumi, izņemot
  gadījumi, kad līgumu nevar atteikt saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem (kad līgums ir noslēgts par higiēnu
  preču tirdzniecība - gultasveļa; skat informācija VšĮ "Vartotojų centras" mājaslapā.
  http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, "Nepārtikas preču atgriešana un apmaiņa
  funkcijas" 18. punkts). Visos gadījumos nauda par atgriezto preci tiek pārskaitīta tikai maksātāja bankā
  konts.
  8.2. Lai atgrieztu preci(-es), pamatojoties uz Noteikumu 8.1. punktu, Pircējs to var izdarīt caur
  14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no preces piegādes dienas Pircējam, informējot Pārdevēju
  pa kontaktu sadaļā norādītajiem saziņas līdzekļiem, norādot atgriežamās preces
  nosaukums, pasūtījuma numurs un atgriešanas iemesls.
  8.3. Atgriežot preces pircējam, ir jāievēro šādi nosacījumi:
  8.3.1. atgrieztajai precei jābūt oriģinālajā, glītā iepakojumā;
  8.3.2. precei jābūt Pircēja nebojātai;
  8.3.3. precei jābūt nelietotai, nezaudējot savu komerciālo izskatu (skartas etiķetes,
  nenoņemtas aizsargplēves utt.) (šis punkts neattiecas uz atgriešanas gadījumiem
  bojāta prece);
  8.3.4. atgrieztajai precei jābūt tādā pašā komplektācijā, kādā Pircējs to saņēma;
  8.3.5. atgriežot preci, nepieciešams uzrādīt tās iegādes dokumentu.
  8.4. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja Pircējs neievēro 8.3. rakstā
  noteikta preču atgriešanas kārtība.

  8.5. Atgriežot nepareizo preci un/vai nekvalitatīvu preci, Pārdevējs apņemas to savākt
  preces un aizstāt tās ar līdzīgām piemērotām precēm.
  8.6. Gadījumā, ja Pārdevējam nav nomaiņai piemērotu preču, Pircējam tiks atmaksāta samaksātā summa
  summa, izņemot piegādes izmaksas.
  9. Pircēja un pārdevēja atbildība.
  9.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par Pircēja sniegto personas datu pareizību. Ja
  Pircējs reģistrācijas formā nenorāda precīzus personas datus, pārdevējs par to nav atbildīgs
  no tā izrietošajām sekām un iegūst tiesības pieprasīt no Pircēja ciesto tiešo zaudējumu atlīdzību.
  9.2. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas, izmantojot šo e-pastu. veikalā.
  9.3. Pircējs pēc reģistrācijas ir atbildīgs par savu pieteikšanās datu nodošanu trešajām personām
  privātpersonām. Ja e-pasts veikala sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas ir tiešsaistē
  uz e-pastu veikalā, izmantojot Pircēja pieslēgšanās datus, Pārdevējs šī persona
  mēs uzskatām Pircēju.
  9.4. Pārdevējs ir atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, ja zaudējumi rodas sakarā ar
  ka Pircējs neatkarīgi no Pārdevēja ieteikumiem un Pircēja saistībām,
  nebija iepazinies ar šiem Noteikumiem, lai gan šāda iespēja viņam tika dota.
  9.5. Ja Pārdevēja e-pasts veikalā ir saites uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai privātpersonu e-pasta adresēm.
  tīmekļa vietnēs, Pārdevējs nav atbildīgs par informāciju vai tajās veiktajām darbībām
  neuztur un nekontrolē tīmekļa vietnes un nepārstāv šos uzņēmumus un personas.
  9.6. Bojājuma gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei tiešos zaudējumus.

  10. Mārketings un informācija.
  10.1. Pārdevējs pēc saviem ieskatiem var nosūtīt e-pastu. dažādas akcijas veikalā.
  10.2. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji, bez atsevišķa brīdinājuma, mainīt akciju nosacījumus, kā arī tos
  atcelt Jebkuras akciju noteikumu un nosacījumu izmaiņas vai atcelšana ir spēkā tikai turpmāk, t.i. no
  viņu uzstāšanās brīdis.
  10.3. Pārdevējs visus ziņojumus nosūta uz Pircēja reģistrācijas formā norādīto kontaktinformāciju
  nozīmē.
  10.4. Pircējs visas ziņas un jautājumus sūta uz Pārdevēja e-pastu. veikala sadaļā
  Tālruņi un e-pasti, kas norādīti sadaļā "Kontakti". e-pasta adreses.
  10.5. Pārdevējs nav atbildīgs, ja pircējs nesaņem nosūtīto informāciju vai apstiprinājumu
  ziņas par interneta pieslēgumu, e-pasta pakalpojumu sniedzēja tīkla kļūmēm.

  11. Nobeiguma noteikumi.
  11.1. Šie preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi ir sastādīti saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem un tiesībām
  aktiem.
  11.2. Visas domstarpības, kas rodas no šo noteikumu izpildes, tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja tas neizdodas
  vienoties, strīdi tiek risināti Lietuvas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.