Warunki zwrotu

 •  Według Rządu Republiki Litewskiej w 2001 r 11 czerwca uchwała nr. 697 „O zatwierdzeniu zasad handlu detalicznego” (aktywny link <2021-01-14> https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3e3f6a70164711e4aa9bb36470fb9e6e) pkt 17.2 środki perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe ( kody wg Nomenklatury scalonej - 3303-3307) są towarami bezzwrotnymi. Towar podlega zwrotowi tylko w przypadku stwierdzenia wady fabrycznej.

  Przy zwrocie towaru muszą być spełnione następujące warunki:

  ● Zwracany towar musi być w oryginalnym, schludnym opakowaniu;

  ● Produkt musi być nieuszkodzony przez Kupującego;

  ● Produkt nie może utracić swojego wyglądu handlowego (etykieta nienaruszona, folia ochronna nienaruszona itp.) (klauzula ta nie obowiązuje w przypadku zwrotu wadliwego produktu);

  ● Zwracany produkt musi znajdować się w takim samym opakowaniu, w jakim otrzymał go Kupujący;

  ● Na Twoje życzenie wymienimy lub zwrócimy pieniądze za wadliwy towar w ciągu 14 dni roboczych.