Grąžinimo sąlygos

 •  Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ (aktyvi nuoroda <2021-01-14> https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3e3f6a70164711e4aa9bb36470fb9e6e) 17.2 punktą parfumerija, kosmetikos ir tualetiniai preparatai (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 3303–3307) yra negrąžinamos prekės. Prekės grąžinamos tik tuo atveju jeigu yra gamintojo brokas.

  Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:

  • Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
  • Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
  • Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
  • Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
  • Jums pageidaujant nekokybiškas prekes pakeisime arba grąžinsime už jas pinigus per 14 darbo dienų.